Kvantespring

Citat fra Jes Bertelsens bog: Kvantespring, En bog om kærlighed (1986)

Sexualiteten er evolutionstrangen. Det dybeste niveau i sexualiteten er driften til kontinuitet; driften til evolution. Den sovende og ubevidste kontinuitet sikres ved forplantningens vandrette evolution. Den vågne og bevidste kontinuitet sikres ved spiritualitetens lodrette evolution. Sexualiteten er fra dette synspunkt hoveddrivkraften i evolutionsprocessen. Enten bruges da sexualiteten som funktion, hvilket uvægerligt fralægger den vandrette evolutionsretning. Eller sexualiteten bruges som proces, hvilket lige så uvægerligt fralægger evolutionens lodrette vej til spirituel vågnen. Det kræver et højt opbygget energiniveau at aktualisere selvet. Dette energiniveau kan kun nås ved også at opbygge og akkumulere den sexuelle energi.

I orgasmen tømmes de sexuelle energilagre. De holdes nede ved afspændingen. Den evolutionære mekaniske kan derfor aldrig nå en høj nok ladning til at aktualisere det spirituelle.

Ved at akkumulere sexualiteten, hvilket kun kan ske gennem cølibat eller tantra, kan energiniveauet øges og opbygges, til det niveau nås, hvor en gnist kan springe i det spirituelle. Denne spirituelle gnist er en aktualisering af selvet. De højintensive oplevelser (trancendens af jeget, et øjeblik af illumination, en indvielse) kræver en langvarig og tålmodig energiopbygning. Det kan tage mange år for et menneske at opbygge en energiladning, der er høj nok til at realisere et sådant lysglimt.

Ved orgasme nedbringes energiniveauet. Orgasmen er den vanrette retnings pris. For at kunne skabe en vandret evolutionsbevægelse – befrugtning, graviditet, fødsel, barn, opdragelse, voksen – kræves en uhyre energi. Denne energi er det, der frisættes i orgasmen. Enhver orgasme sigter i sit væsen på forplantning. Hele energiretningen i orgasmen, i udløsningen er rettet udad, rettet horisintalt. Hvad enten udløsningenfører til aktuel befrugtning eller ej, så er sexualiteten og hele menneskets samlede energi indstillet vandret i udløsningsøjeblikket.

I cølibat og ved tantra indstilles sexualiteten og hele menneskets energisystem lodret, hvilket kan føre til spirituel evolution.

Sexualitet stillet vandret giver orgasme og forplantningsmulighed. Sexualitet indstillet lodret muliggør spirituel udvikling.

Man har undersøgt naturfolks holdning til menstruerende kvinder. Der er her en almindelig tendens til, at menstruerende kvinder er tabu. Og der er de, fordi de har omgang med ånder.

De menstruelle humørsvingninger, den forhøjede arketypiske drømmeaktivitet og naturfolkenes intuitioner er udtryk for den naturlige tantraproces, som foregår mellem ovulation og menstruation hos alle kvinder, der ikke bliver befrugtede.

Tantraen er opdaget bl.a. ved at mediterende kvinder har fordybet sig introspektivt i deres mestruationscyklus. Denne cyklus med dens mange mysterier har altid fascineret mennesker, Den naturlige transformationsproces, som foregår omkring menstruationen, har fået kvinder til at experimentere med deres sexuelle energi. Ved fx. op til menstruationen at meditere på den negative pol (æggestok-æggeleder-livmoder) kan kvinden hjælpe den naturlige transformation. Ved at forøge energien fra den mentale side kan der etableres en sammenhæng – et interferensnet – fra det æteriske niveau (æggets ladning) via det astrale (den spontane menstruelle transformation) til det astrale (den meditative fordybelse i og kontakt med den negative pol). I kraft af denne indre bro mellem energiniveauerne kan kvinderne under menstruationen løfte den naturlige opadstræbende energi yderligere i vejret og nå reel spirituel kontakt.

Den meditative kontakt med den negative æteriske pol og med de astrale humørsvingninger vil yderligere højne det æterisk-astrale energiniveau. I meditationen omfatter bevidstheden altså den i forhold til det æteriske og det astrale, højere mentale svingning – de lavere energiniveauer (ægget – den negative pol – det astrale humør).

Den naturlige transformation bygger bro fra det æteriske til det astrale. Meditation tager den fra naturen udstrakte hånd og løfter energien op i det mentale og måske – når det lykkes – helt op i det spirituelle (jævnfør naturfolkets intuition om, at de menstruerende, tabuerede kvinder havde omgang med ånder, dvs. astralt spirituelle enrgiformationer).

Sådanne meditative erfaringer har ført til opdagelse af tantra.

Den almindelige sexualitet er i al væsentlighed lukket og beskyttet over for den virkelige, astrale åbenhed. Orgasmen er på sin vis en sikkerhedsventil, der tager trykket af de sexuelle kedler, så ophidselsen ikke stiger til et niveau, hvor grænserne og barriererne til den virkelige astrale verden overskrides. Når energiniveauet stiger over et vist kritisk punkt, vil nemlig automatisk bevidstheden udvikle sig til direkte at omfatte og se den astrale verden.

Dette sker uanset hvilken metode til energiakkumulation man måtte benytte. Hjertebønnen, yoga, askese, visualisering, meditation, tantra, zen - alle disse energiakkumulerende teknikker vil til sidst åbne til den astrale dimension. Som røntgenstråler gennemlyser kroppen og gør det skjulte synligt, således gennem-stråler den energiberigende bevidsthed det astrale legeme og gør den skjulte astrale, arketypiske billedverden synlig. Man kan komme hovedkulds, uforberedt og ubalanceret ud i denne dimension. Det er, hvad der sker i chok, psykose, LSD. Her er energiniveauet rejst ved ubalancerede midler. Et menneske oplever fx. et frontalt bilsammenstød. Angsten, adrenalinen, dødsnærheden tvinger energien op i chokket. Og herved overskrides tærskelen: visioner, lys, billeder vælter ind over bevidstheden. Eller et menneske er i en extrem, emotionel spændingstilstand. Systemet er overbelastet og reagerer ved, at bevidsthedens beskyttelse og kontrol bryder sammen: psykose. Eller hjernens kemi overstimuleres med LSD. Dette kunstige katalytiske energitilskud katapulterer energiniveauet op og det astrale gennembrydes.

Det er imidlertid noget ganske andet, når et menneske ved sin fulde fem gennem balanceret energiopbygning langsomt forbereder bevidstheden og kroppen og det æteriske system på at kunne holde større mængder af energi. Gennem langvarig træning (års meditation og øvelser, balanceret livsførelse etc.) kan meditation, bøn, yoga, zen eller tantra føre til, at bevidstheden i fuld kontrol udvider sig til det astrale møde.

Almindelig sexualitet sikrer ved orgasmeafspændingen bevidstheden mod at blive gennemsigtig for det astrale. I de højeste og rigeste orgasmeoplevelser åbner som nævnt i et glimt portene til det højere astrale sig. Men netop fordi det sker i en fyrværkeriagtig udladning, der samtidig med oplevelsen forbruger den energi, oplevelsen lever af, så svinder synet, portene lukker sig atter, og bevidstheden og mennesket er bagefter i sit væsen nøjagtig, som det var før orgasmen. Dog undtaget vågne og virkelige opmærksomme mennesker. De behøver ikke opleve orgasmen særlig mange gange, før de forstår omkostningen: liv efter liv i samme energiniveau. En virkelig tantriker behøver kun én fuldgyldig total orgasme for at lære lektien: hold på energien og rejs i stedet bevidsthedsniveauet! En tantriker bytter fyrværkeriet ud med varig bevidsthedsudvidelse.

Almindelig sexualitet er sikret mod og aflukket i forhold til den astrale dimension. Men dog ikke ganske. Under den almindelige sexualitet ulmer dybet. Bag ved ligger fantasierne og billederne, alle de tabuerede og anede trange.

Tantra er er kundalinipumpe. Kundalini er den latente evolutionsenergi, som er kernen i sexualdriften. Når sexualiteten forvandles vandret forbliver kundalinini eller evolutionsenergien væsentlig sovende, sammenrullet i DNA-molekylernes genpulje. Når den tantriske proces arkiverer evolutionsenergien (eller kundalini) lodret, så rejses og vågner dette immense energipotentiale.

Eller det kan siges, at kundalini er de 90% sovende kollektiv bioenergi. Gennem tantra (ligesom gennem bøn, Zen, meditation, yoga) kan disse 90% energiressourcer aktiveres. Energien vækkes, overføres fra en latens-tilstand til en til en aktualitet; mennesket begynder at udvide bevidstheden til at omfattemere end jegets 10%. Mennesket begynder at opleve, at hidtil ukendte energireserver er tilgængelige. Energi, livskilden begynder at flyde og strømme i en hidtil ukendt og ubeskrivelig grad. Hvad naturen vandret bruger utallige generationer til, kan naturen lodret opnå i én levetid. Sexualenergien kan vendes udad i orgasme og forplantning. Eller sexualenergien kan vendes opad i tantra, hvorved sexualiteten bliver en kilde til bevidsthedsudvidelse, til energiforvandling, til kærlighedsforklarelse.

Sexualiteten rummer to naturlige mysterier. Vendt ud kan sexualitet transcendere to individer i inkarnationen af et tredje. Vendt opad kan sexualiteten transcendere kønspolariteten og jeget og transformeres i næstekærlighed og højere bevidsthed.

I begæret, i forelskelsen og i den personlige kærlighed ligger der et moment af tilbedelse. Dybt inde i sexualiteten er denne: tilbedelse eller modtagelse af tilbedelse. Ved i tantra at afstå fra orgasmen – så længe og så vidt det føles naturligt – øges det sexuelle begærs karakter af tilbedelse. Polariteten spændes op, men afspændes ikke. Begæret føles og stiger, men bevidstheden er nærværende i sin meditative spejlen. I begærets ild lutres tilbedelsen. Fra at tilbede ét menneske i sexuel kærlighed stiger tilbedelsen til at blive en tilbedelse af alle kvinder i denne ene, en tilbedelse af alle mænd i den ene. Eller: kraften i tilbedelsen løfter den tilbedte fra at være personlig til at være overpersonlig. Bag den enkelte konkrete mand og kvinde lyser manden slet og ret og kvinden som sådan igennem. Bevidstheden udvides i tilstanden fra det personlige til det almene. Kærligheden bliver en gudstjeneste. Kvinden træder til side for at blive gennemsigtig i det guddommelige, manden træder til side for at blive gennemsigtig i det guddommelige.

Kundalini, tantrisk energi, nydelse
tantra meditation